SGH nyhedsbrev 11. årgang nr. 4

Klip din hæk og rens fortov-kampagne i denne uge SGH og Hvidovre Kommune stiller – ligesom tidligere – containere op til haveaffald og ukrudt fra fortov. I den kommende weekend kan grundejere i hele Hvidovre igen samle deres haveaffald, hækafklip, ukrudt og græs fra fortovet og grene og derefter aflevere det i en container i…