Generalforsamling 2020, udsat til afholdelse med generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020/2021 SGH holder sin årlige generalforsamling ultimo marts 2021 i Magistergården ved Hvidovre Kirke. Generalforsamlingen vil omhandle årene 2019/2020. Før generalforsamlingen giver Poul Sverrild fra Forstadsmuseet en eksklusiv rundvisning i dels Magistergården og dels i Rytterskolen, som også er nabo til Hvidovre Kirke. Officiel invitation med dagsorden kommer senere. Bestyrelsen August 2020  

SGH nyhedsbrev 12 årgang nr.3

Er der mange rotter i Hvidovre? Deltag i SGHs rundspørge om udbredelsen af rotter i Hvidovre Kommune og om kommunens indsats for at bekæmpe rotter. I en henvendelse fra en af SGHs medlemsgrundejerforeninger bliver der spurgt, om der er mange rotter i Hvidovre, og hvad Hvidovre Kommune gør for at holde rottebestanden nede. For at…