Valgmøde 2. november

Gør politikerne det rigtige for Hvidovre? Der er valg til kommunalbestyrelsen den 16. november. I den forbindelse melder der sig sikkert en masse spørgsmål, som du ønsker politikernes svar på. Det kan være spørgsmål om for eksempel trafik/hastigheder på vejene, trafikstøj, veje/fortove, højhusbyggeri/byudvikling, lokalplaner, miljø, vilde arealer, kystsikring og ikke mindst borgerinddragelse. Måske er det…

Referat generalforsamling 2020/2021

 Referat af SGHs ordinære generalforsamling Onsdag den 8. marts 2021 på Magistergaarden   Efter en  rundvisning i Rytterskolen og Magistergaarden med Poul Sverrild, var der kaffe og kage.   SGHs formand Flemming Juel Mikkelsen bød velkommen til generalforsamlingen. Fremmødet var på i alt 13 personer, repræsenterende 12 medlemsforeninger. Valg af dirigent Efter forslag fra SGHs…