Valgmøde 2. november

Gør politikerne det rigtige for Hvidovre? Der er valg til kommunalbestyrelsen den 16. november. I den forbindelse melder der sig sikkert en masse spørgsmål, som du ønsker politikernes svar på. Det kan være spørgsmål om for eksempel trafik/hastigheder på vejene, trafikstøj, veje/fortove, højhusbyggeri/byudvikling, lokalplaner, miljø, vilde arealer, kystsikring og ikke mindst borgerinddragelse. Måske er det…