Nyhedsbrev 15. årgang nr. 3

Vi har brug for dig i bestyrelsen I øjeblikket består SGHs bestyrelse kun af fem medlemmer, fordi to bestyrelsesmedlemmer i året løb desværre har set sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen. Derfor er der brug for nye og friske kræfter i bestyrelsesarbejdet. Den 18. marts 2024 har SGH, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre…

Høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet for Amagermotorvejen

Vejdirektoratet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V   Den 6. oktober 2023   Høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet for Amagermotorvejen. Ifølge Infrastrukturplan 2035 vedtaget i Folketinget den 28. juni 2021 skal E20 Amagermotorvejen udbygges, og arbejdet med denne udvidelse påbegyndes allerede i 2024. I den forbindelse har Vejdirektoratet sendt miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet i høring,…

Meld jer ind i SGH og få indflydelse

Meld jer ind i SGH og få indflydelse Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, har nu snart eksisteret i 22 år. Gennem disse år har sammenslutningen, der er en paraplyorganisation for private grundejere i kommunen, beskæftiget sig med rigtigt mange ting, der er væsentlige for grundejerne i kommunen. Mange ressourcer har vi brugt på…

Høringssvar vedr. Svend Aagesens Alle og Immerkær 4

Høringssvar vedr. Svend Aagesens Alle og Immerkær 4 Ingen boliger: Grønt, rekreativt område, tak   Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, er imod de fremlagte skitseforslag for både Svend Aagesens Alle og Immerkær 42. Årsagen er, at grundejerne syd for byggeriet på Hædersdalvej vil blive generet af indblik fra et eventuelt nyt boligbyggeri, som…

Nyhedsbrev 14. årgang nr. 4

Støj påvirker os alle – sådan begrænser vi den SGH inviterer til foredrag og debat om en reducering af de store støjproblemer, som præger Hvidovre Kommune. Støj påvirker alle. Ingen går fri. Specielt ikke her i Hvidovre, som gennemskæres af to motorveje og tre jernbaner. Og støjen har rigtigt mange sundhedsmæssige påvirkninger, og der er…

Høringssvar Tårnfalkevej/Strandskadevej

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Den 5. oktober 2022   Høringssvar vedr. erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej Konklusion: Byg ejerboliger i maksimalt to etager Etablering af et nyt boligområde i det såkaldte Fuglekvarteret er en rigtig god ide. Det er i forvejen tale om et stort område med boliger på begge…

SGH nyhedsbrev 14. årgang nr.2

SGH nyhedsbrev 14. årgang nr. 2 – august 2022 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre www.sgh.nu Fjernvarme eller varmepumpe? Bliver klogere på opvarmning af din bolig på et møde den 23. august i Lille Friheden. Med de markant stigende energipriser og bestræbelserne på at frigøre landets forbrugere for afhængigheden af brug af gas til opvarmning, melder…