Høringssvar vedr. Svend Aagesens Alle og Immerkær 4

Høringssvar vedr. Svend Aagesens Alle og Immerkær 4 Ingen boliger: Grønt, rekreativt område, tak   Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, er imod de fremlagte skitseforslag for både Svend Aagesens Alle og Immerkær 42. Årsagen er, at grundejerne syd for byggeriet på Hædersdalvej vil blive generet af indblik fra et eventuelt nyt boligbyggeri, som…

Nyhedsbrev 14. årgang nr. 4

Støj påvirker os alle – sådan begrænser vi den SGH inviterer til foredrag og debat om en reducering af de store støjproblemer, som præger Hvidovre Kommune. Støj påvirker alle. Ingen går fri. Specielt ikke her i Hvidovre, som gennemskæres af to motorveje og tre jernbaner. Og støjen har rigtigt mange sundhedsmæssige påvirkninger, og der er…

Høringssvar Tårnfalkevej/Strandskadevej

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Den 5. oktober 2022   Høringssvar vedr. erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej Konklusion: Byg ejerboliger i maksimalt to etager Etablering af et nyt boligområde i det såkaldte Fuglekvarteret er en rigtig god ide. Det er i forvejen tale om et stort område med boliger på begge…

SGH nyhedsbrev 14. årgang nr.2

SGH nyhedsbrev 14. årgang nr. 2 – august 2022 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre www.sgh.nu Fjernvarme eller varmepumpe? Bliver klogere på opvarmning af din bolig på et møde den 23. august i Lille Friheden. Med de markant stigende energipriser og bestræbelserne på at frigøre landets forbrugere for afhængigheden af brug af gas til opvarmning, melder…

Høringssvar Catherine Boothsvej 18D

Høringssvar om sagsnr. 20/34976 Naboorientering udsendt d. 18.12.2020  på matr.nr.Hvidovre By, Strandmark, Catherine Boothsvej 18D _____________________________________________________________________________________   Hermed høringssvar fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, vedrørende sagsnr. 20/34976 om opførelsen af  syv rækkehuse på Cathrine Boothsvej 18D i Grundejerforeningen Svendebjergs område. Det drejer sig om fire matrikler 19 ip, 19 io, 19 in…

SGH Nyhedsbrev 12. årgang nr. 7

SGH flytter sin generalforsamling til 2021 Generalforsamlingen 2020: Corona-smitten huserer stadig, og derfor slår SGH generalforsamlingerne i 2020 og 2021 sammen til en fælles generalforsamling inden udgangen af marts 2021. I marts udsendte SGH et nyhedsbrev, hvor bestyrelsen aflyste generalforsamlingen, der var datosat til den 31. marts 2020. Begrundelsen var den dengang alvorligt forværrede situation…

Høringssvar lokalplan 145

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre pom@hvidovre.dk                                                                                                                                                  Den 09. marts 2020 Vedr. lokalplanforslag 145, Kløverprisvej 10 A-D I et høringssvar af 13. september 2018 til borgmesteren og viceborgmesteren anbefalede Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, kommunalbestyrelsen i behandlingen af lokalplanforslag 136, Kløverprisvej 10 A-D, at beslutte sig…

Høringssvar til forslag for Planstrategi 2019

Hvidovre Kommune Center for Plan og Miljø Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre plan@hvidovre.dk Hvidovre, den 29. februar 2020   Høringssvar til forslag for Planstrategi 2019. Hermed Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGHs, høringssvar til udkast til Planstrategi 2019. OVERORDNEDE KONKLUSIONER  Velkommen: Sammenslutningen af grundejerforeninger, SGH, hilser udkast til Planstrategi 2019 velkommen. Den er kommunalbestyrelsens vision…