SGH nyhedsbrev 14. årgang nr.2

SGH nyhedsbrev 14. årgang nr. 2 – august 2022 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre www.sgh.nu Fjernvarme eller varmepumpe? Bliver klogere på opvarmning af din bolig på et møde den 23. august i Lille Friheden. Med de markant stigende energipriser og bestræbelserne på at frigøre landets forbrugere for afhængigheden af brug af gas til opvarmning, melder…

Høringssvar Catherine Boothsvej 18D

Høringssvar om sagsnr. 20/34976 Naboorientering udsendt d. 18.12.2020  på matr.nr.Hvidovre By, Strandmark, Catherine Boothsvej 18D _____________________________________________________________________________________   Hermed høringssvar fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, vedrørende sagsnr. 20/34976 om opførelsen af  syv rækkehuse på Cathrine Boothsvej 18D i Grundejerforeningen Svendebjergs område. Det drejer sig om fire matrikler 19 ip, 19 io, 19 in…

SGH Nyhedsbrev 12. årgang nr. 7

SGH flytter sin generalforsamling til 2021 Generalforsamlingen 2020: Corona-smitten huserer stadig, og derfor slår SGH generalforsamlingerne i 2020 og 2021 sammen til en fælles generalforsamling inden udgangen af marts 2021. I marts udsendte SGH et nyhedsbrev, hvor bestyrelsen aflyste generalforsamlingen, der var datosat til den 31. marts 2020. Begrundelsen var den dengang alvorligt forværrede situation…

Høringssvar lokalplan 145

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre pom@hvidovre.dk                                                                                                                                                  Den 09. marts 2020 Vedr. lokalplanforslag 145, Kløverprisvej 10 A-D I et høringssvar af 13. september 2018 til borgmesteren og viceborgmesteren anbefalede Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, kommunalbestyrelsen i behandlingen af lokalplanforslag 136, Kløverprisvej 10 A-D, at beslutte sig…

Høringssvar til forslag for Planstrategi 2019

Hvidovre Kommune Center for Plan og Miljø Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre plan@hvidovre.dk Hvidovre, den 29. februar 2020   Høringssvar til forslag for Planstrategi 2019. Hermed Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGHs, høringssvar til udkast til Planstrategi 2019. OVERORDNEDE KONKLUSIONER  Velkommen: Sammenslutningen af grundejerforeninger, SGH, hilser udkast til Planstrategi 2019 velkommen. Den er kommunalbestyrelsens vision…

SGH nyhedsbrev 12 årgang nr.3

Er der mange rotter i Hvidovre? Deltag i SGHs rundspørge om udbredelsen af rotter i Hvidovre Kommune og om kommunens indsats for at bekæmpe rotter. I en henvendelse fra en af SGHs medlemsgrundejerforeninger bliver der spurgt, om der er mange rotter i Hvidovre, og hvad Hvidovre Kommune gør for at holde rottebestanden nede. For at…

SGH nyhedsbrev 12. årgang nr. 1

Kom med indenfor i ARCs maskinrum Der er et begrænset antal pladser på en guidet rundtur i Amager Ressourcecenters nye affalds- og forsyningsvirksomhed, så hvis du vil være sikker på en plads, så tilmeld dig nu. Amager Ressourcecenter, ARC, Amager Bakke, Copenhill er blot nogle af de navne, der hæftes på den fælleskommunale affalds- og…

SGH nyhedsbrev 11. årgang nr. 4

Klip din hæk og rens fortov-kampagne i denne uge SGH og Hvidovre Kommune stiller – ligesom tidligere – containere op til haveaffald og ukrudt fra fortov. I den kommende weekend kan grundejere i hele Hvidovre igen samle deres haveaffald, hækafklip, ukrudt og græs fra fortovet og grene og derefter aflevere det i en container i…