SGH nyhedsbrev 12 årgang nr.3

Er der mange rotter i Hvidovre? Deltag i SGHs rundspørge om udbredelsen af rotter i Hvidovre Kommune og om kommunens indsats for at bekæmpe rotter. I en henvendelse fra en af SGHs medlemsgrundejerforeninger bliver der spurgt, om der er mange rotter i Hvidovre, og hvad Hvidovre Kommune gør for at holde rottebestanden nede. For at…

SGH nyhedsbrev 12. årgang nr. 1

Kom med indenfor i ARCs maskinrum Der er et begrænset antal pladser på en guidet rundtur i Amager Ressourcecenters nye affalds- og forsyningsvirksomhed, så hvis du vil være sikker på en plads, så tilmeld dig nu. Amager Ressourcecenter, ARC, Amager Bakke, Copenhill er blot nogle af de navne, der hæftes på den fælleskommunale affalds- og…

SGH nyhedsbrev 11. årgang nr. 4

Klip din hæk og rens fortov-kampagne i denne uge SGH og Hvidovre Kommune stiller – ligesom tidligere – containere op til haveaffald og ukrudt fra fortov. I den kommende weekend kan grundejere i hele Hvidovre igen samle deres haveaffald, hækafklip, ukrudt og græs fra fortovet og grene og derefter aflevere det i en container i…

SGH nyhedsbrev 11. årgang nr. 3

Sådan prioriterer kommunen vedligeholdelse af vejene Besøg hos Vej & Park: Hvidovre Kommunes Vej & Park fortæller om sit arbejde og prioritering af vedligehold i byen den 15. maj. Er der noget, du ikke forstår i den måde, Hvidovre Kommunes Vej & Park vedligeholder veje, fortov, cykelstier eller de grønne områder på. Eller kan du…

SGH nyhedsbrev 11. årgang nr. 1

Skal SGH overleve? Svag interesse for medlemsarrangementer og bestyrelsesposter får SGHs bestyrelse til at sætte spørgsmålstegn ved paraplyorganisationens fortsatte eksistens. Bestyrelsen efterlyser derfor holdninger til, om det er nu, at Hvidovres grundejere lukker deres fælles talerør ned. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre kommune, SGH, blev etableret i 2002. Dengang var der en kreds af grundejere,…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 6

Vælg grundejere til Det Grønne Råd Valget til Det Grønne Råd i Hvidovre Kommune foregår onsdag den 12. december 2018 kl. 17 – 19 i Multihusets Cafe, Center for Plan og Miljø på Høvedstensvej 45 i Hvidovre. Grundejerforeningerne har mulighed for at få valgt fire medlemmer og fire suppleanter til rådet i perioden 2018 –…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 5

11,6 tons grønt affald samlet på fire dage Stor opbakning til Hvidovre Kommunes og SGHs fælles ”Klip din hæk og hold fortovet rent” – kampagne. – Det er betydeligt bedre end sidste år. Fantastisk. Sådan kommenterer formanden for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, Flemming J. Mikkelsen den seneste ”Klip din hæk og hold…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 4

Under ’Hold dit fortov rent’ – kampagnen i 2017 afleverede grundejerne imponerende 9,7 tons grønt affald i containere opstillet otte forskellige steder i Hvidovre. Forhåbentlig bliver der afleveret endnu mere i den kommende kampagne. Hold dit fortov rent og klip hækken Hvidovre kommune og grundejerforeninger stiller igen containere op til husejernes grønne affald. Sommeren er…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 3

7.924 boliger i Hvidovre er støjbelastede SGH har fremsendt høringssvar til Vejdirektoratets forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023, som i foråret/forsommeren var i offentlig høring.   Ikke mindre end 7.924 boliger i Hvidovre er ifølge Vejdirektoratet plaget af støj fra trafikken, hvilket gør Hvidovre Kommune til en meget støjbelastet omegnskommune.   Derfor har Sammenslutningen af grundejerforeninger i…