Bestyrelsesmøde 4. oktober 2023

Møde den 04. oktober 2023 Holdes hos FJM kl. 19:00   Indkaldte: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Marianne Bauerfeld (MB)afbud, Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN).   Dagsorden   1. Referater underskrives: Referatet fra mødet den 05. september 2023/Alle Referatet blev underskrevet. 2. Nyt fra bestyrelsen/løbende sager/Alle Der er…