Referat bestyrelsesmøde 8. december 2023

Møde den 08. december 2023 Afholdt hos Marianne kl. 18:00          Indkaldte: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Marianne Bauerfeld (MB), Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN).        Afbud: Søren Mortensen (SM).   Dagsorden   Referater underskrives: Referatet fra mødet den 08. november 2023/Alle Referatet blev underskrevet. Nyt fra…