Referat bestyrelsesmøde 17. januar 2024

Møde den 17. januar 2024 Afholdt via Google Meet kl. 19:00          Indkaldte: Flemming Juel Mikkelsen (FJM),  Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN).   Dagsorden   Referater underskrives: Referatet fra mødet den 08. december 2023/Alle Referatet blev godkendt med rettelse af dato for næste bestyrelsesmøde, underskrives på…