SGH – Dagsorden ordinær generalforsamling 2019

SGH – Dagsorden ordinær generalforsamling 26. marts 2019 —————————————————————————————— Valg af dirigent   Bestyrelsens beretning   Revideret regnskab for 2018   Forslag fra bestyrelsen Intet Forslag fra medlemmerne      Budget 2019/kontingent/honorarer/gebyrer   Valg til bestyrelsen Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby (modtager genvalg) Peter Lougart, grf. Strandvang (modtager genvalg) Søren Mortensen, grf. Kettehuse (modtager genvalg) Et…

Indbydelse til ordinær generalforsamling 2019

SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling:   Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 Cirkusmuseet Avedørelejren Hovedporten 6 2650 Hvidovre   Ifølge SGHs vedtægter kan alle bestyrelsesmedlemmer fra hver grundejerforening, der er medlem af SGH, deltage i generalforsamlingen. Samtidig siger vedtægterne, at medlemsforeningernes repræsentanter har stemmeret på generalforsamlingen efter en fordelingsnøgle, hvor foreninger med under…

Referat bestyrelsesmøde 6. februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2019.     Afholdt hos Jesper   Til stede: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Peter Lougart (PL), samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud:  Trine Fastrup (TF) og Søren Mortensen (SM)   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet.            Referat fra mødet 16.…

Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2019.   Afholdt hos Flemming   Tilstede: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Trine Fastrup (TF), Peter Lougart (PL), Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud:   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet.            Referat fra mødet 10. december 2018  …

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2018

Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2018.   Afholdt hos Anders Aalund   Tilstede: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Trine Fastrup (TF), Peter Lougart (PL) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud: Søren Mortensen (SM)   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet.            Referat fra mødet 24. oktober 2018…

Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2018.   Afholdt hos Anders Aalund   Tilstede: Peter Lougart (PL), Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Trine Fastrup (TF), Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud:   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet               Referat fra mødet 17. maj 2018…

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2018.   Afholdt hos Jesper Nielsen   Tilstede: Peter Lougart (PL), Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud: Søren Mortensen og Trine Fastrup   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet            Møde med Inger Belling, Grf. Rosendalen om støj…