Høringssvar vedr. Svend Aagesens Alle og Immerkær 4

Høringssvar vedr. Svend Aagesens Alle og Immerkær 4 Ingen boliger: Grønt, rekreativt område, tak   Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, er imod de fremlagte skitseforslag for både Svend Aagesens Alle og Immerkær 42. Årsagen er, at grundejerne syd for byggeriet på Hædersdalvej vil blive generet af indblik fra et eventuelt nyt boligbyggeri, som…

SGH – Årsberetning 2022 -2023

  Bestyrelsens beretning for 2022 – 2023 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 i Kulturhus Risbjerggaard. Indledning 2022/2023 har været et udmærket år for SGH. I perioden har vi haft nogle store arrangementer med mange deltagere, og…

Anders Wolf Andresen besøger SGH i Kulturhus Risbjerggaard på tirsdag den 21. marts

På et møde arrangeret af SGH svarer borgmester Anders Wolf Andresen på spørgsmål fra borgerne på tirsdag den 21. marts kl. 19.00 i Kulturhus Risbjerggaard. Alle er velkomne. Forud for den ordinære generalforsamling i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, holder borgmester Anders Wolf Andresen et indlæg om den aktuelle situation i kommunen og…

Referat bestyrelsesmøde 9. marts 2023

Møde den 09. marts 2023 Afholdt virtuelt   Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Marianne Bauerfeld (MB), Anders Aalund (AAa), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN). Afbud: Inger Belling Olsen (IBO) og Søren Mortensen (SM)   Dagsorden   1. Referater underskrives: Referatet fra mødet den 11. januar 2023/Alle Referatet underskrives på næste møde. 2. Nyt…

Dagsorden ordinær generalforsamling 21. marts 2023

SGH – Dagsorden ordinær generalforsamling tirsdag 21. marts 2023 —————————————————————————————— 1. Valg af dirigent   2. Bestyrelsens beretning   3. Revideret regnskab for 2022   4. Forslag fra bestyrelsen a. Intet 5. Forslag fra medlemmerne   6. Budget 2023/kontingent/honorarer/gebyrer   7. Valg til bestyrelsen a. Anders Aalund, grf. Hvidovre Kirkeby, (modtager genvalg som kassereer) b.…

Invitation til generalforsamling tirsdag 21. marts 2023

  SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling:   Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 Strunge 1 salen, Kulturhus Risbjerggaard Hvidovrevej 241 2650 Hvidovre   Ifølge SGHs vedtægter kan alle bestyrelsesmedlemmer fra hver grundejerforening, der er medlem af SGH, deltage i generalforsamlingen. Samtidig siger vedtægterne, at medlemforeningernes repræsentanter har stemmeret på generalforsamlingen efter en fordelingsnøgle,…

Referat bestyrelsesmøde 11. januar 2023

Møde den 11. januar 2023 Holdes hos Anders Aalund   Indkaldte: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN). Afbud: Marianne Bauerfeld.   Dagsorden   1. Referater underskrives · Referatet fra mødet den 02. december 2022/Alle Referatet blev underskrevet 2. Nyt fra…

Nyhedsbrev 14. årgang nr. 4

Støj påvirker os alle – sådan begrænser vi den SGH inviterer til foredrag og debat om en reducering af de store støjproblemer, som præger Hvidovre Kommune. Støj påvirker alle. Ingen går fri. Specielt ikke her i Hvidovre, som gennemskæres af to motorveje og tre jernbaner. Og støjen har rigtigt mange sundhedsmæssige påvirkninger, og der er…