SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 4

Under ’Hold dit fortov rent’ – kampagnen i 2017 afleverede grundejerne imponerende 9,7 tons grønt affald i containere opstillet otte forskellige steder i Hvidovre. Forhåbentlig bliver der afleveret endnu mere i den kommende kampagne. Hold dit fortov rent og klip hækken Hvidovre kommune og grundejerforeninger stiller igen containere op til husejernes grønne affald. Sommeren er…

Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2018.   Afholdt hos Anders Aalund   Tilstede: Peter Lougart (PL), Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Trine Fastrup (TF), Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud:   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet               Referat fra mødet 17. maj 2018…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 3

7.924 boliger i Hvidovre er støjbelastede SGH har fremsendt høringssvar til Vejdirektoratets forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023, som i foråret/forsommeren var i offentlig høring.   Ikke mindre end 7.924 boliger i Hvidovre er ifølge Vejdirektoratet plaget af støj fra trafikken, hvilket gør Hvidovre Kommune til en meget støjbelastet omegnskommune.   Derfor har Sammenslutningen af grundejerforeninger i…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr. 2

   Stil spørgsmål til Steen Ørnskov. Inden længe skal SGHs bestyrelse til møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalgets formand, Steen Ørskov. Her vil vi blandt andet drøfte trafikforhold så som hastighedsbegrænsninger, p-vagter og lokalplaner, boligpolitik, grøn omstilling og meget mere. Men måske har I som grundejerforening et godt spørgsmål, som I gerne vil have…

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2018.   Afholdt hos Jesper Nielsen   Tilstede: Peter Lougart (PL), Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud: Søren Mortensen og Trine Fastrup   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet            Møde med Inger Belling, Grf. Rosendalen om støj…

Referat af bestyrelsesmøde 17, april 2018

Referat af bestyrelsesmøde 17. april 2018.   Afholdt hos Trine Fastrup   Tilstede: Peter Lougart (PL), Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Trine Fastrup (TF), Søren Mortensen samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud:   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet               Referat fra mødet 22. marts 2018   Referatet…

SGH nyhedsbrev 10. årgang nr.1

Hermed årets første udgave af SGH’s Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet står i generalforsamlingens tegn med referat af generalforsamlingen samt besyrelsens beretning for 2017.   Det vil fremgå, at 2017 har været et rigtigt spændende og aktivt år for SGH. 2018 tegner ligeså.     Referat af SGHs ordinære generalforsamling Tirsdag den 27. februar 2018 i Lille Friheden.…

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2018.   Afholdt hos Flemming Juel Mikkelsen   Tilstede: Peter Lougart (PL), Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Anders Aalund (AAa), Trine Fastrup (TF) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Afbud: Søren Mortensen (SM)   Referatet følger den dagsorden, FJM har udsendt inden mødet               Referat fra mødet 11. januar 2018…