Indbydelse til generalforsamling 2021

Indbydelse til ordinær generalforsamling   SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 Magistergaarden Hvidovre Kirkeplads 3 2650 Hvidovre  Ifølge SGHs vedtægter kan alle bestyrelsesmedlemmer fra hver grundejerforening, der er medlem af SGH, deltage i generalforsamlingen. Samtidig siger vedtægterne, at medlemsforeningernes repræsentanter har stemmeret på generalforsamlingen efter en fordelingsnøgle, hvor…

Referat bestyrelsesmøde 29. juni 2021

Møde den 29. juni 2021  Albatrossen, Brøndby Havn kl. 18:15.    Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB)  Anders Aalund (AAa), samt Jesper Nielsen (JN) referent Afbud: Søren Mortensen (SM) Referat fra mødet den 18. maj 2021 Referat er udsendt/Alle. Referatet blev godkendt Nyt fra bestyrelsen/løbende sager Generalforsamling 2021: Dato…

Kom på tur med SGH

Hvad bliver der gjort, når skybruddet sætter ind?                                Juli 2021 Dette spørgsmål ligger helt sikker mange på sinde. Oversvømmelse i kældre er desværre et scenarie, vi oftere og oftere får ind på livet. Men der er etableret en hel del tiltag, der skal hindre vandindtrængning. SGH har via HOFOR lavet en aftale med Morten Blemholt…

Referat bestyrelsesmøde 18. maj 2021

Møde den 18. maj 2021   Møde den 18. maj 2021   Platformen Google Meet – Jesper indkalder.     Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB)  Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Referat fra mødet den 14. april 2021 Referat er udsendt/Alle. Referatet…

SGH nyhedsbrev 13. årgang nr. 1

På grund af Covid-19 har SGH været nødsaget til at flytte sin ordinære generalforsamling flere gange. Både i marts 2020 og i marts 2021 har det på grund af smittefare og forsamlingsforbud ikke været muligt at gennemføre generalforsamlingen. Men nu er der lys forude. Det lille forsamlingsforbud bortfalder i sin nuværende form den 1. august…

Referat bestyrelsesmøde 14. april 2021

Møde den 14. april 2021  Platformen Google Meet – Jesper indkalder.   Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB)  Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Referat fra mødet den 9. marts 2021 Referat er udsendt/Alle. Referat godkendt, underskrives senere Nyt fra bestyrelsen/løbende sager Generalforsamling…

Udvalg godkender stank fra skraldespande

Teknik- og Miljøudvalget nedlægger den ugentlig tømning af skraldespande i sommermånederne. SGH frygter denne serviceforringelse, fordi skraldespandene med tømning hver 14. dag i de varmeste sommermåneder risikerer at udvikle sig til deciderede stinkbomber, der tiltrækker masser af rotter, skriver FLEMMING J. MIKKELSEN, SGH: Teknik- og Miljøudvalget har på et møde den 8. marts 2021 besluttet…

Referat bestyrelsesmøde 9. marts 2021

Møde den 9. marts 2021   Platformen Google Meet – Jesper indkalder.  Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB)  Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Referat fra mødet den 6. august 2020 Referat er udsendt/Alle. Referatet blev godkendt, underskrives senere   Nyt fra bestyrelsen/løbende…

Høringssvar Catherine Boothsvej 18D

Høringssvar om sagsnr. 20/34976 Naboorientering udsendt d. 18.12.2020  på matr.nr.Hvidovre By, Strandmark, Catherine Boothsvej 18D _____________________________________________________________________________________   Hermed høringssvar fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, vedrørende sagsnr. 20/34976 om opførelsen af  syv rækkehuse på Cathrine Boothsvej 18D i Grundejerforeningen Svendebjergs område. Det drejer sig om fire matrikler 19 ip, 19 io, 19 in…