Referat bestyrelsesmøde 1. november 2021

Møde den 1. november 2021   Afholdt hos Jesper          Tilstede: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB),        Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN), referent Afbud: AAa og FJM   Afholdelse af valgmøde 2.november 2021 Alle partier/lister har meldt deres ankomst, vi…

Referat bestyrelsesmøde 4. oktober 2021

Møde den 4. oktober 2021   Afholdt hos Inger          Tilstede: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB),        Anders Aalund (AAa), Søren Mortensen (SM), Flemming Jensen (FSJ) samt Jesper Nielsen (JN), referent Afbud: AAa og SM   Referat fra mødet den 1. september 2021 og generalforsamlingen 8. september 2021…

Valgmøde 2. november

Gør politikerne det rigtige for Hvidovre? Der er valg til kommunalbestyrelsen den 16. november. I den forbindelse melder der sig sikkert en masse spørgsmål, som du ønsker politikernes svar på. Det kan være spørgsmål om for eksempel trafik/hastigheder på vejene, trafikstøj, veje/fortove, højhusbyggeri/byudvikling, lokalplaner, miljø, vilde arealer, kystsikring og ikke mindst borgerinddragelse. Måske er det…

Referat generalforsamling 2020/2021

 Referat af SGHs ordinære generalforsamling Onsdag den 8. marts 2021 på Magistergaarden   Efter en  rundvisning i Rytterskolen og Magistergaarden med Poul Sverrild, var der kaffe og kage.   SGHs formand Flemming Juel Mikkelsen bød velkommen til generalforsamlingen. Fremmødet var på i alt 13 personer, repræsenterende 12 medlemsforeninger. Valg af dirigent Efter forslag fra SGHs…

Årsbertning for 2019 – 2021

SGH – Årsberetning for 2019 – 2021 Bestyrelsens beretning for 2019 – 2021 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling onsdag den 8. september 2021 på Magistergården. INDLEDNING   Lad mig slå det fast med det samme. Den her beretning dækker aktiviteter i…

Referat bestyrelsesmøde 1. september 2021

Møde den 1. september 2021  Hos Marianne kl.18:00.  Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB)  Anders Aalund (AAa), afbud: Søren Mortensen (SM) samt Jesper Nielsen (JN) referent   Referat fra mødet den 9. august 2021 Referat er udsendt/Alle. Referatet blev godkendt, underskrives senere. Nyt fra bestyrelsen/løbende sager Generalforsamling 2021: Dato…

Referat bestyrelsesmøde 9. august 2021

Møde den 9. august 2021   Hos Anders Aalund kl.19:30.   Referat fra mødet den 29. juni 2021 Referat er udsendt/Alle. Referatet blev godkendt Nyt fra bestyrelsen/løbende sager Generalforsamling 2021: Dato fastsat til den 8. september. Magistergården er bestilt. Poul Sverrild er dirigent. Tilrettelæggelse. Hvem gør hvad? Sidste frist for udsendelse af indkaldelse er den…

Indbydelse til generalforsamling 2021

Indbydelse til ordinær generalforsamling   SGH indkalder hermed til ordinær generalforsamling: Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 Magistergaarden Hvidovre Kirkeplads 3 2650 Hvidovre  Ifølge SGHs vedtægter kan alle bestyrelsesmedlemmer fra hver grundejerforening, der er medlem af SGH, deltage i generalforsamlingen. Samtidig siger vedtægterne, at medlemsforeningernes repræsentanter har stemmeret på generalforsamlingen efter en fordelingsnøgle, hvor…

Referat bestyrelsesmøde 29. juni 2021

Møde den 29. juni 2021  Albatrossen, Brøndby Havn kl. 18:15.    Deltagere: Flemming Juel Mikkelsen (FJM), Inger Belling Olsen (IBO), Marianne Bauerfeld (MB)  Anders Aalund (AAa), samt Jesper Nielsen (JN) referent Afbud: Søren Mortensen (SM) Referat fra mødet den 18. maj 2021 Referat er udsendt/Alle. Referatet blev godkendt Nyt fra bestyrelsen/løbende sager Generalforsamling 2021: Dato…

Kom på tur med SGH

Hvad bliver der gjort, når skybruddet sætter ind?                                Juli 2021 Dette spørgsmål ligger helt sikker mange på sinde. Oversvømmelse i kældre er desværre et scenarie, vi oftere og oftere får ind på livet. Men der er etableret en hel del tiltag, der skal hindre vandindtrængning. SGH har via HOFOR lavet en aftale med Morten Blemholt…